bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD

Để các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024) trên địa bàn tỉnh được triển khai rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, ngày 27/02/2024 UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Công văn số 2250/UBND-VP về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD. Trong đó, đã triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như:

Ảnh sưu tầm

Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân, truyền thống vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng vũ trang địa phương.

Phối hợp với cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025″, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, triển khai đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để biết và thực hiện

 

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan