bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Ảnh sưu tầm

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung xem xét, cho ý kiến quyết định các nội dung quan trọng: thông qua 06 luật, 13 nghị quyết, tiếp thu, chỉnh lý 01 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 07 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Để kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV được triển khai sâu, rộng trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến cán bộ, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

(Đính kèm: Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV)

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan