bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 Sau 23 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, tiếp tục có đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Ảnh sưu tầm

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung xem xét, cho ý kiến quyết định các nội dung quan trọng: thông qua 08 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Để kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV được triển khai sâu, rộng trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến cán bộ, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

(Đính kèm: Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: 27. De cuong ky hop thu 5.QH Khoa XV)

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan