bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng. Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ của Quốc hội để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 5 năm và hằng năm; trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế duy trì, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 07 luật, 09 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với dự án luật Đất đai, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đến đoàn viên, người lao động nghiên cứu và học tập, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các văn bản Luật đã thông qua.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: 2677- CV – kem De cuong TT ky hop thu 6 QH XV)

Thành Thơ


Bài viết liên quan