bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

Sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, đặc biệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết Kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 3 nghị quyết: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, (2) Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược, (3) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 và công tác nhân sự.

Để kết quả kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV được triển khai sâu, rộng trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến kết quả kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đến cán bộ, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

(Đính kèm: Đề cương tuyên truyền).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan