bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)

Ngày 13/12/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)

Ảnh sưu tầm

Các cấp Công đoàn tuyên truyền xoay quanh thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là người luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Tổ quốc; người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm; một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

Các cấp CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, qua đó, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

(Gửi kèm theo đề cương tuyên truyền).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

  • Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023)!
  • Đồng chí Huỳnh Tấn Phát – Người cộng sản kiên trung mẫu mực!
  • Đồng chí Huỳnh Tấn Phát – Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế!
  • Đồng chí Huỳnh Tấn Phát – Kiến trúc sư tài năng, sáng tạo!
  • Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
  • Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          Đoàn Tấn


Bài viết liên quan