bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)

Ngày 18/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Phối hợp với các ngành chức năng địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trên các pano, ap phích, băng rôn kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

 • Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
  đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022)!
 • Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình!
 • Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu học tập và làm
  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 • Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và
  Ngày Quốc tế Lao động (01/5) bất diệt!
 • Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra sức thi đua thực hiện
  thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2022!
 • Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Gửi kèm theo đề cương tuyên truyền).

  Đoàn Tấn


Bài viết liên quan