bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)

Ngày 17/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1639-CV/BTGTU, về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022).

Nhằm góp phần tôn vinh chiến thắng Tây Bắc 1952 xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của nó đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam. Các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan