bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023)

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo trong suốt 93 năm qua; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ nhằm khơi dậy niềm tự hào đối với công tác tuyên giáo của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời tích cực tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2023) theo Công văn số 2325-CV/BTGTU, ngày 19/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai.

Ảnh sưu tầm

Ngày 21/7/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Công văn số 2330-CV/BTGTU về việc Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023). LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết, thông qua đó để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng; cổ vũ, động viên toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

(Đính kèm: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023:53. 2330- CV+DC tuyen truyen 93 nam Nganh Tuyen giao.signed.signed ).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan