bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh BRVT có Quyết định số 1175/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Ảnh sưu tầm

Nhằm tăng cường thực hiện hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đoàn viên và CNVCLĐ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, cộng đồng và cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng. Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trong các hình thức tuyên truyền trực quan (Áp phích, tờ rơi, pano,…), hạn chế việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần (chai nhựa, ly nhựa,…) trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan