bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ngày 22/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 2021-CV/BTGTU về tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Khẳng định nỗ lực, quyết tâm chính trị của tỉnh nhằm ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu.

Nhằm cung cấp thông tin về nỗ lực phòng, chống khai thác IUU của tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, phòng, chống khai thác IUU đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ một cách hiệu quả, thường xuyên.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan