bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 22/02/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy có Công văn số 1567-CV/BDVTU về tuyên Phối hợp triển khai thực hiện công tác Dân vận “ Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2024.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền,phổ biến chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới đoàn viên và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh về Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2024.

Các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật CSB Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982…); phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, công tác phòng, chống khai thác IUU đến đoàn viên và CNVCLĐ.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan