bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Ngày 05/5/2023, UBND tỉnh có Kế hoạch số 70/KH-UBND về phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Ảnh sưu tầm

 Nhằm giảm thiểu nguy cơ vi rút Cúm A(H5N1) và các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây nhiễm cho đàn gia cầm và lây sang người. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền lồng ghép đến đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ đến đoàn viên, CNVCLĐ không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Phối hợp với Ngành Y tế và Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống cúm gia cầm. Xây dựng mô hình phòng ngừa và tập huấn kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh cho đoàn viên, CNVCLĐ và các doanh nghiệp.

                                                                                        Đoàn Tấn


Bài viết liên quan