bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh có Kế hoạch số 151/KH-UBND, về việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ảnh sưu tầm

Các cấp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP và Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ.

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, lồng ghép các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

  Đoàn Tấn


Bài viết liên quan