bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong đoàn viên, CNVCLĐ

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ đặc biệt là đoàn viên, CNVCLĐ có con em đang trong độ tuổi thanh, thiếu niên về công tác phòng, chống đuối nước nhất là trong những tháng hè, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT triển khai đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở, CNVCLĐ trong việc giám sát, quản lý con em, cùng với nhà trường và các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đuối nước, tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chủ động đưa con em đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, quan tâm đến các biến động về tâm lý, cảm xúc của trẻ, tránh gây áp lực về học tập cho trẻ. Đồng thời thường xuyên theo dõi nắm tình hình về công tác phòng, chống đuối nước, thông tin cảnh báo về khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước để tuyên truyền, cảnh báo cho bản thân và những người xung quanh.

Thu Trang


Bài viết liên quan