bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền quảng bá các tác phẩm đạt giải đợt 1 Cuộc thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Để tiếp tục cổ vũ, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, cùng toàn thể cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh được tiếp cận các tác phẩm đạt giải đợt 1 Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025; đồng thời tuyên truyền tạo sự lan tỏa từ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hiện nay. Ngày 19/5/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 đã tiến hành trao giải đợt 1 cho 36 tác phẩm đạt giải.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để biết về các tác phẩm đạt giải đợt 1 Cuộc thi. Thông qua các trang fanpage, nhóm zalo thường xuyên giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Đính kèm các tác phẩm đạt giải đợt Cuộc thi đợt 1. 128. 2191- Kem Danh sach tac pham dat giai)

 

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan