bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo góp phần từng bước nâng cao mức sống cho người dân; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ về nhà ở, đào tạo nghề tạo việc làm cho người nghèo góp phần tăng thu nhập ổn định đời sống; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/2/2024 của UBND tỉnh BR-VT, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện một số nội dung như sau:

Ảnh sưu tầm

Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về giảm nghèo cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức, có hành động thiết thực giúp đỡ hộ nghèo, đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Thông qua các trang mạng xã hội, zalo nhóm, fanpage công đoàn tích cực tuyên truyền về vai trò và tầm quan trong của công tác giảm nghèo nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo cải thiện cuộc sống.

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan