bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm triển khai, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong toàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động các nội dung sau:

– Thi đua góp phần giảm nghèo, huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

– Vận động các doanh nghiệp tại địa bàn xây dựng các chương trình phúc lợi hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các cấp công đoàn và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và hỗ trợ NLĐ nghèo đặc biệt trong các dịp lễ, tết.

(Đính kèm: Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 02/10/2022 của UBND Tỉnh về việc “Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”).

                                                                                  Thu Trang

 


Bài viết liên quan