bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)

Ngày 30/10/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 2559-CV/BTGTU về tập trung tuyên truyền triển khai chống khai thác (IUU).

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ với nhiều hình thức phù hợp với nỗ lực của Việt Nam trong công tác khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ bảo vệ môi trường với quan điểm chống khai thác IUU vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, phòng, chống khai thác IUU đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ một cách hiệu quả, thường xuyên.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan