bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 30-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 22/5/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh có Công văn số 512-CV/ĐĐ về việc triển khai Chương trình hành động số 30-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chương trình hành động số 30-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên và CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trong việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.

(Đính kèm Chương trình hành động số 30-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh: 118. 30. Chuong trinh hanh dong thuc hien NQ10 sua theo TB 1415 tinh uy – 5.5.2023 in phat hanh X.L.signed.signed)

 

        Đoàn Tấn


Bài viết liên quan