bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh có Công văn số 5279/UBND-VP về triển khai Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Ảnh sưu tầm

Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng văn hoá giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong đơn vị; đưa nội dung giáo dục tuyên truyền an toàn giao thông vào chương trình sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

                                                                                        Đoàn Tấn


Bài viết liên quan