bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”

Với mục đích cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở với quan điểm y tế cơ sở là nền tảng, phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân, ngày 27/02/2024 Tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Kế hoạch số 319-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện một số nội dung như sau:

Ảnh sưu tầm

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, vận động, nâng cao nhận thức của các cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Thông qua các trang mạng xã hội, zalo nhóm, fanpage công đoàn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của y tế cơ sở đến CNVCLĐ để biết và theo dõi khi cần.

(Đính kèm: Kế hoạch số 319-KH/TU ngày 27/02/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”319 – KH TRIEN KHAI CHI THI 25 VE CHAT LUONG CUA Y TE CO SO.signed.signed).

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan