bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Năm 2024

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân về phát triển văn hóa đọc, ngày 29/12/2023 Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 175/KH.SVHTT về việc Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Năm 2024.

Nhằm Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hình thành lối sống lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện một số nội dung như sau:

Ảnh sưu tầm

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thông qua các hoạt động kỷ niệm trong năm mời các tác giả, diễn giả, những nhà quản lý, doanh nhân thành đạt tham gia nói chuyện, giao lưu với CNVCLĐ nhằm truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm đọc sách, khuyến đọc, tạo động lực để CNVCLĐ nhận thức được nhu cầu phải đọc sách và xây dựng cho mình, cho gia đình thói quen đọc sách.

Thông qua các trang mạng xã hội, zalo nhóm, fanpage công đoàn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trong của văn hóa đọc đến CNVCLĐ để nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về vai trò của việc đọc sách, góp phần cùng nhân dân trên địa bàn tỉnh đưa văn hóa đọc đi sâu vào cuộc sống.

 

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan