bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 19/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4649/STNMT-TTr, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đổi mới về phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền các hoạt động liên quan tới lĩnh vực bảo vệ môi trường.

(Đính kèm Nghị định số 45/2022/NĐ-CP)

  Đoàn Tấn


Bài viết liên quan