bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai văn bản hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Ngày 06/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 4669/STNMT-QLĐĐ về việc triển khai văn bản hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai đến đoàn viên và CNVCLĐ văn bản hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

(Đính kèm NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:15-vbhn-btnmt_hop nhat ND 43 ve dat dai)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan