bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền tuyên truyền Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2023)

Trong lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc ta chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặc lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Qua 69 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, như một mốc son chói lọi về tinh thần yêu nước, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2023), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Công văn số 2099-CV/BTGTU ngày 24/4/2023 về việc tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2023), với các nội dung như: tuyên truyền về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến chiến dịch, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời Phát huy tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” của Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chủ động nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thử thách xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ảnh sưu tầm

Nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần Đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết, thông qua đó để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đính kèm đề cương tuyên truyền:34. 2099- CV-Tuyen truyen Ky niem 69 nam Ngay Chien thang Dien Bien Phu 2023.signed.signed

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan