bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự nguyên cứu kiến thức về PCCC và mỗi gia đình trang bị một bình chữa cháy xách tay trong nhà

Ngày 11/8/2023, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn số 10638/UBND-VP, về tuyên truyền vận động cán bộ, công chức tự nguyên cứu kiến thức về PCCC và mỗi gia đình trang bị một bình chữa cháy xách tay trong nhà.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về PCCC và CNCH.

Tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; tự nghiên cứu các quy định của pháp luật về an toàn PCCC để nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Đồng thời gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, tự trang bị tối thiểu một bình chữa cháy trong nhà.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan