bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “ Tổ quốc bên bờ sóng” 2022

Ngày 11/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1303-CV/BTGTU, về tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “ Tổ quốc bên bờ sóng” 2022 . Nhằm góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi và nâng cao hơn nữa nhận thức hiểu biết của đoàn viên, CNVCLĐ nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở  tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLD tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “ Tổ quốc bên bờ sóng” 2022,  thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi vào lúc 16h00 ngày 06/7/2022 (thứ tư); vòng thi tuần sẽ kết thúc vào lúc 15h59 ngày 03/8/2022 (thứ tư)

Mọi thông tin liên quan (bao gồm thể lệ cuộc thi) được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ https:www.toquocbenbosong.vn và được gắn banner liên kết trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ https://baria-vungtau.dcs.vn

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan