bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Ngày 06/11/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh có Công văn số 19-CV/ĐĐ, về việc tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của tuyển chọn, vận động con, em nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ qua đó, khơi dậy niềm tự hào, yêu quê hương đất nước phát huy truyền thống và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan