bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế năm 2024

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng dần qua từng năm. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đó là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội.

Ảnh sưu tầm

Nhằm phấn đấu năm 2024 đạt chỉ tiêu được giao: lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 42,50%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 34,00%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93,50% dân số và lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Phối hợp với chính quyền địa phương và BHXH cùng cấp thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp trong việc tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

– Vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN để góp phần thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

– Vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT.

 

Thu Trang


Bài viết liên quan