bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHYT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân khi tham gia BHYT sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc khi đi khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến. BHYT mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau. BHYT chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người.

Ảnh sưu tầm

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến ngày 30/6/2023, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.019.660 người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,7% dân số, thấp hơn 6,5% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (93,20%); số người còn phải thực hiện để đạt chỉ tiêu là 76.476 người.

Nhằm phấn đấu năm 2023 có 93,20% dân số tham gia BHYT; thực hiện tốt chế độ chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới BHYT toàn dân, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Phối hợp với chính quyền địa phương và BHXH cùng cấp thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp trong việc tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách BHYT.

– Vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia BHYT hộ gia đình để góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

– Vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT.

 

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan