bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo và “Tín dụng đen” cho đoàn viên , người lao động công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu

Trước tình hình “Tín dụng đen” , lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và mức độ ngày càng tăng; Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng với Ban lãnh đạo Công ty triển khai việc tuyên truyền, nâng cao ý thức và cảnh giác cho đoàn viên và người lao động.

Ngày 10/10/2023, tại chi nhánh Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu – TO2 Châu Đức, Công an huyện Châu Đức đã đến làm việc và phổ biến tuyên truyền cho 3100 đoàn viên, công nhân viên cho công ty.

  • Hình ảnh đoàn viên trong buổi tuyên truyền-

Nội dung tuyên truyền gồm: tuyên truyền về các hình thức tội phạm và các biện pháp để phòng tránh cho toàn bộ người lao động. Đồng thời qua buổi tuyên truyền cũng đã góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Bùi Hương


Bài viết liên quan