bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền về “Tháng Nhân đạo 2023″ và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ

Ngày 17/5/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh có Công văn số 503-CV/ĐĐ về việc triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh sưu tầm

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn và CNVCLĐ về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” đến cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ.

Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp và phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trong hoạt động nhân đạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở và các phong trào do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động; hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”… qua đó, nhân rộng những tấm gương nhân đạo ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở; khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

 

                                                                                        Đoàn Tấn


Bài viết liên quan