bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND Phường 7, TP.Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024, tại Hội trường số 02 Trương Văn Bang, UBND phường phối hợp với Công đoàn phường 7, thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thành- Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đ/c Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Đ/c Trần Phương Minh – Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND phường; các đồng chí Trưởng, phó các tổ chức Chính trị – xã hội, các đồng chí cán bộ, công chức; các đồng chí đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan phường; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023; thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan; báo cáo kết quả thu – chi tài chính của Công đoàn năm 2023, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2024.

Trong năm qua, hoạt động của cơ quan và Công đoàn phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu, chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường trong năm 2023. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực. Cơ quan phường tiếp tục triển thực hiện nghiêm túc Nghị định định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quy chế dân chủ cơ quan phường, Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2023; công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo các điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đã được thủ trưởng cơ quan và công đoàn phường phối hợp chăm lo, động viên kịp thời đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan như: tổ chức đi thăm quan, du lịch về nguồn, khen thưởng con đoàn viên công đoàn học giỏi, tiên tiến; hỗ trợ về kinh phí các ngày lễ tết năm 2023.

Các đ/c BT, PBT Đảng ủy, PCT.HĐND, CT UBMTTQ chứng kiến Chủ tịch UBND và Chủ Tịch Công đoàn phường ký kết giao ước thi đua năm 2024

Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phường đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường. Trong năm 2023, phường đã đề nghị thành phố biểu dương khen thưởng nhiều lượt cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các đồng chí cán bộ, công chức đạt “Lao động tiên tiến”, 01 đồng chí được đề nghị nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và Công đoàn phường được Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đ/c Nguyễn Công Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận những kết quả, thành tích và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức. Đồng thời nhấn mạnh cán bộ, công chức tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của cơ quan. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, đoàn viên cơ quan phải thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua có hiệu quả.

Hình ảnh tập thể Cán bộ Công chức phường 7 tham dự Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 với 100% đại biểu đồng ý thống nhất. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 

Tin, ảnh: Hoài Thương, BBT
(UBND phường 7, TPVT)


Bài viết liên quan