bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND phường Rạch Dừa phối hợp Công đoàn cơ sở Phường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức – Người lao động năm 2023.

Sáng ngày 24/01/2024, UBND Phường Rạch Dừa phối hợp Công đoàn Phường  tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023”. Dự hội nghị có ông Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường, ông Cao Tiến Xuân – Chủ tịch UBND Phường, ông Trần Quốc Trụ – Phó Chủ tịch HĐND Phường, bà Ngô Thị Bảy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường, bà Lê Thị Lưu – Phó chủ tịch UBND Phường, Chủ tịch Công đoàn Phường, cán bộ, công chức; các đoàn viên công đoàn trong cơ quan cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan Phường; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023; thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan; báo cáo kết quả thu – chi tài chính của Công đoàn năm 2023, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2024.

Công đoàn cơ quan UBND phường Rạch Dừa có 37 đoàn viên công đoàn. Năm 2023, Công đoàn Phường luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Ngoài lương và phụ cấp, các chế độ làm ngoài giờ, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác thi đua được bình xét công khai, dân chủ. Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực, công đoàn Phường đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo các điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan Phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.Năm 2023, Ban Chấp hành CĐCS và cơ quan UBND Phường phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động với nhiều mục tiêu chủ yếu, cơ bản; 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Toàn phường có 37 cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung quy đinh tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thăm hỏi, khen thưởng…nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn trong năm 2024.

Lãnh đạo Đảng ủy – UBND  – UBMTTQ chứng kiến các khối công đoàn ký kết  giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị ông Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường ghi nhận những kết quả, thành tích và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động Phường trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đề nghị mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phối hợp và thực hiện tốt các phong trào thi đua, tiếp tục bám sát Nghị quyết, chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy, UBND, làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 với 100% đại biểu đồng ý thống nhất. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Phạm Thị Thắm,

Đơn vị : Phường Rạch Dừa

 


Bài viết liên quan