bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-LĐLĐ ngày 11/06/2024 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu( UBKT) , chiều ngày 20/6/2024, UBKT Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra,giám sát hoạt động công đoàn tại CĐCS KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự buổi làm việc, về phía Liên đoàn lao động tỉnh có đồng chí Nguyễn Hồng Vân – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh- Trưởng đoàn cùng các đồng chí ủy viên Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh; Về phía Công đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và các đồng chí ủy viên; về phía CĐCS KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Phan Quốc Hưng – Trưởng phòng Tài vụ – Quản trị, Chủ tịch CĐCS KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu và các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS, đại diện Ban Nữ công, Ban Thanh tra Nhân dân KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc Đoàn đã tổ chức giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của CĐCS KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua kết quả kiểm tra về cơ bản Ban Chấp hành CĐCS và các đoàn viên chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; đồng thời đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; xây dựng đầy đủ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS, Ủy ban kiểm tra; Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS với Thủ trưởng đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính: CĐCS đã thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, đoàn phí công đoàn đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và theo Quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tập trung cho hoạt động phong trào và thăm hỏi đoàn viên công đoàn; lập chứng từ thu, chi kịp thời, báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, đúng quy định.

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận và đề nghị CĐCS khắc phục một số mặt còn hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, đồng thời, hướng dẫn cho CĐCS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tiếp theo./.

Tin, bài: Bùi Thị Hằng, VP KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu


Bài viết liên quan