bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023”

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1791/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hằng năm là ngày Công tác xã hội Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày CTXH Việt Nam có mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm  “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7-năm 2023, LĐLĐ tỉnh BR-VT đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

  1. Chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ về “ Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3” lần thứ 7- năm 2023; Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng và xã hội góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.
  2. Đẩy mạnh triển khai các chính sách an sinh xã hội; phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân trong việc thâm gia đóng góp, trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan