bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[Video] Ánh sáng từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943. Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giời thiệu đến CNVCLĐ video Ánh sáng từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam” 1943 do kênh Truyền hình Thông tấn thực hiện


Bài viết liên quan