bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[Video] Bài hát Hãy hát lên bài ca Công đoàn chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028


Bài viết liên quan