bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[Video] Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn một số biện pháp tổ chức lao động để cải thiện điều kiện, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp


Bài viết liên quan