bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Sau thành công của ba lần tôn vinh trước, năm nay Giải thưởng Nguyễn Văn Linh tiếp tục được triển khai sâu rộng tới các cấp công đoàn, đối tượng gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách.

Đây là giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 – 2023.

Giải thưởng cũng tạo động lực để đội ngũ cán bộ công đoàn phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024
10 cán bộ công đoàn tiêu biểu vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Thông qua các điển hình xuất sắc tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, việc xét chọn để trao tặng Giải thưởng phải công khai, dân chủ, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh. Cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng phải thực sự là điển hình xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn, là tấm gương cần được nhân rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn trong toàn quốc.

Cán bộ công đoàn được xét chọn và trao tặng Giải thưởng với số lượng không quá 10 người, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách. Cơ cấu xét chọn được xác định theo tỉ lệ: Ít nhất 50% cán bộ công đoàn cấp cơ sở, không quá 30% cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và không quá 20% cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương, cán bộ Tổng Liên đoàn.

Về số lượng đề xuất, theo Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xét chọn và giới thiệu không quá 3 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc nhất theo từng cấp như sau: 1 cán bộ công đoàn cấp cơ sở (bao gồm cán bộ từ Tổ phó tổ Công đoàn trở lên); 1 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 1 cán bộ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Điều kiện, tiêu chuẩn chung của cán bộ công đoàn để xét chọn và trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV:

– Có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức tổ chức kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; của tổ chức Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công tác.

– Có uy tín, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và cuộc sống. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức – Có khả năng truyền cảm hứng và ảnh hưởng tích cực trong đoàn viên, người lao động, là tấm gương tiêu biểu về mọi mặt được cán bộ, đoàn viên, người lao động nơi công tác tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh.

– Chưa được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

– Thành tích xét tặng Giải thưởng và sáng kiến được công nhận tính trong thời gian 02 năm (2022 – 2023).

Về quy trình xét chọn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng và hướng dẫn của công đoàn cấp trên, xem xét, lựa chọn, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi hồ sơ xét tặng Giải thưởng, đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, xác nhận thành tích và giới thiệu để xem xét ở các bước tiếp theo.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận hồ sơ, xem xét, lựa chọn, thẩm định, chịu trách nhiệm xác nhận thành tích của cán bộ công đoàn được công đoàn cơ sở giới thiệu và hồ sơ khen thưởng của cán bộ ở cơ quan Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; gửi về LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, lựa chọn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ công đoàn được đề nghị Giải thưởng (kể cả cán bộ ở cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn); tổ chức họp xét lựa chọn cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất, giới thiệu đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh gửi về Tổng LĐLĐ trước ngày 31/5/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Trường hợp các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, giới thiệu thì có văn bản đề xuất kèm theo tóm tắt thành tích của cán bộ Công đoàn gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng để thực hiện quy trình thẩm định trước ngày 15/5/2024. Cơ quan thường trực báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét để thực hiện các bước thẩm định tiếp theo.

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cán bộ công đoàn tiêu biểu tại Phủ chủ tịch sáng 2/7/2019 – ngay trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ Nhất. Ảnh: Tùng Lâm

Từ năm 2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho phép tổ chức xét chọn giải thưởng mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người từng có thời gian giữ trọng trách đứng đầu tổ chức Công đoàn.

Tại Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất – năm 2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quan tâm, dành thời gian tiếp, động viên cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng.

Tại Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III – năm 2022, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: “Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề và vị trí công tác của các cán bộ công đoàn được vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần này khác nhau, nhưng điểm chung các đồng chí đều là những cán bộ công đoàn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, gắn bó với người lao động, lăn lộn với cơ sở, lo nỗi lo của đoàn viên, vui niềm vui của người lao động, được đồng nghiệp và người lao động tin yêu, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao”.

Qua 3 lần tổ chức, Giải thưởng đã tạo dựng được uy tín, là nguồn động lực đối với cán bộ công đoàn trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Bài viết liên quan